Kontti | Palkkatukiuudistus

Kaavailtu palkkatukiuudistus vähentää mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä

Suomen hallitus suunnittelee 10 miljoonan euron leikkauksia järjestöille suunnattuihin palkkatukiin. Palkkatuen avulla on tuettu erityisesti pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään. Muutos on suuri myös Punaisen Ristin Kontissa, joka on tarjonnut vuosittain työmahdollisuuksia noin tuhannelle henkilölle, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä.

Palkkatukijärjestelmän avulla Punaisen Ristin Kontti secondhand-ketjussa on voitu vuosittain

  • tarjota työmahdollisuuksia noin 1000 ihmiselle,
  • tukea ja ohjata pitkäaikaistyöttömiä työnhaussa,
  • tukea pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittymistä kaupan alalla,
  • suorittaa noin 50 kaupan alan osa- tai kokotutkintoa,
  • toteuttaa työllisyyspoliittisia hankkeita yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

Uudistuksen toteutuessa Kontin mahdollisuudet tukea ja ohjata pitkäaikaistyöttömiä edellä mainituin keinoin päättyvät. Lakiuudistus lopettaa myös Kontin työllisyyspoliittiset hankkeet koko Suomessa. Hankkeiden avulla on voitu paikallisesti toteuttaa pitkäaikaistyöttömien osaamista kehittäviä toimenpiteitä sekä tukea työelämävalmiuksien kehittämistä. Lakimuutoksen aikataulu asettaa erityisen suuria haasteita. Muutos on tapahtumassa 1.1.2023 ilman siirtymäaikaa. Kontin on suunniteltava työllistämistoimintaa ja henkilöstörakennetta uudella tavalla jo syksyllä.

Punaisen Ristin Kontti secondhand-ketjun perustoiminta jatkuu. Kontti vastaanottaa lahjoituksia, palvelee asiakkaita ja myy secondhand-tuotteita myös tulevaisuudessa ja kerää näin varoja Punaisen Ristin auttamistoimintaan. Kontti pyrkii jatkossakin järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa sekä erilaisia työharjoittelupaikkoja ja -mahdollisuuksia opiskelijoille. Pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämiseen ja työelämävalmiuksien lisäämiseen tarvitaan erityistoimenpiteitä monessa kunnassa ja kaupungissa edelleen. Pitkäaikaistyöttömiä tukevan työn osalta Kontti pyrkii etsimään uusia ratkaisuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Muutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisen raskaasti juuri pisimpään työttömänä olleisiin, joiden työllistymismahdollisuudet ja samalla mahdollisuudet tukeen ja ohjaukseen osana työtä vähenevät koko Suomessa merkittävästi.

Kontin verkkosivut: https://sprkontti.fi/

Lisätietoja:

  • Leevi Heimonen, vt. Kontti-ketjun johtaja, puh. 050 590 2427
  • Ari Montonen, Kontti-ketjun työllistämistoiminnan päällikkö, puh. 040 588 0613

Kontti-ketju on osa Suomen Punaista Ristiä. Kontin toiminnan tarkoituksena kerätä varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön myymällä lahjoitettuna saatua tavaraa. Kontti-ketju on myös osa Suomen Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta. Kontti-ketjuun kuuluu secondhand-verkkokauppa, logistiikkakeskus ja 12 secondhand-myymälää eri puolella Suomea. Konttien tuloksesta kaksi kolmasosaa käytetään auttamistoimintaan Suomessa ja yksi kolmasosa ohjautuu katastrofirahaston kautta niin kotimaan kuin ulkomaan apuun.

Tuotteet
Toggle Nav